İyep Soruları

0
58646

İyep Soruları

iyep soruları Değerlendirme Sınavı güncel dokümanı soruları.com tarafından paylaşıma sunulmuş olup yeni eğitim öğretim yılına uygun olması tahmin edilmektedir.

İyep Nedir?

iyep soruları, ilkokul 3. ve 4. sınıflarda matematik ve Türkçe derslerinde yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için yetiştirme programı anlamına gelmektedir. İYEP’te öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her iki programa birden dahil olabilmektedir.

iyepte genel hedef nedir?

– Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,
– Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,
– Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek, programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,
– Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP’e alınacak öğrenciler nasıl belirlenmektedir?

İYEP’e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 3. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA’nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA’ya öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. Programa dâhil olup nakil sebebiyle okul değiştiren öğrenciler aynı modülden programa devam eder. Özel eğitim tanısı olan öğrenciler belirleme sürecine dâhil edilememektedir.

İYEP’in uygulanmasında kimler görev alabiliyor?

iyep soruları uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıföğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri görevlendirilmektedir.

Öğrenciler hangi dersleri alabiliyor?

Program içerisinde “Türkçe, matematik, psikososyal destek” şeklinde üç alanda düzenlenmiş İYEP’e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her
ikisine birden dâhil olabilmektedir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanmaktadır.

İYEP’te ÖBA ve ÖDA ne anlama gelir? ÖBA ve ÖDA gibi bir tür sınavmıdır?

iyep soruları ÖBA öğrenci belirleme aracıdır. ÖDA öğrenci değerlendirme aracının kısaltmasıdır.
ÖBA ve ÖDA kesinlikle “SINAV” değildir. Bir tür tanıma, yerleştirme, izleme ve
değerlendirmeye yönelik eksik kazanımları belirleme, modül seviyelerine göre
öğrencileri belirleme ve değerlendirme araçlarıdır. Okulda 1 yıl saklanması, gerekli
görüldüğünde de gösterilmesi gerekmektedir. ÖBA, programın başında, programa
dâhil edilmesi gereken öğrencileri belirlemek için, ÖDA ise son modülü
tamamlayan öğrencilere uygulanmaktadır.

iyep soruları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz