Jandarma Uzman Erbaş Mülakat Soruları

0
16031

Jandarma Uzman Erbaş Mülakat Soruları

Jandarma Uzman Erbaş Sözlü Mülakat Soruları ve Cevaplarını aşağıdan inceleyebilirsiniz..

Değerli uzman erbaş alımı ve askeri mülakatlara girecek
arkadaşlar sizler için çıkmış bazı soruları cevaplandırdım.
Elimden geldikçe soruları cevaplayıp buradan yayınlamaya
çalışacağım. Yazımın sonunda sizlere bu alanda kaliteli bir
uygulamayı önereceğim. İçerisinde yüzlerce soru olan ve
kendinizi ifade etmenizi sağlayacak güzel bir uygulamadır.

İnkılapçılık ilkesi nedir?

Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların
oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin
kalıcı ve sürekli olması önemlidir.

Laiklik ilkesi nedir?

Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve
vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha
demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini
etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin
arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.

Milliyetçilik ilkesi nedir?

Ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, bireylerin
birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve
beraberliği sağlamayı hedeflemektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesi nedir?

Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını
benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması
hedeflenir.

Devletçilik ilkesi nedir?

Devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde
kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu
çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha
etkili bir mekanizma olması gerekir.

Halkçılık ilkesi nedir?

Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın
devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar
içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi
belirler.

İzmir’de ilk kurşunu atan kişi kimdir?

Hasan Tahsin

Gelibolu’da savaşın seyrini değiştiren köyün adı
nedir?

Oluklu Köyü

Tarih nedir?

İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları,
birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik
durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri
içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde
inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir.

Nutukta nelerden bahsediliyor?

Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük
Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında
1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma
otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk,
Söylev” adıyla tarihimizde yerini almıştır. M. Kemal bu
konuşmasında; Osmanlı Devleti’nin son günlerini, Milli Mücadele
yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmıştır.

Atatürk’ün katıldığı savaşlar nelerdir?

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911, İkinci Balkan Savaşı 1912-
1913, Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915, Doğu (Kafkas) Cephesi
1916-1917, Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 Kurtuluş Savaşı
(1919 – 1923), Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921, Büyük Taarruz 4
Mart 1922

Marshall Planı nedir?

Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında
önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD
kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım
paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma
yardımı almıştır. Türkiye de bu 16 ülkenin içersindedir.

Rönesans’ nedir?

İtalya’da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle
ortaya çıkan klasik ilkçağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen
bilim ve sanat akımıdır.

‘Uyuşmazlık Mahkemesi’ nedir?

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak
çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı, Fransa ile Almanya arasındaki
Alsace Loure anlaşmazlığı, Balkanlardaki Avusturya Macaristan
İmparatorluğu, Rusya çekişmesi, Avrupa’daki gruplaşmalar,
Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması,
Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da
bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

Hababam Sınıfı nın yazarı kimdir?

Rıfat Ilgaz

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti, İmparotorluklar
yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu, Cumhuriyet ve
demokrasi yayıldı, Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler
Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?

Ağrı Dağı

Türkiye’nin kaç tane sınır komşusu vardır?

Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye,
Yunanistan, Bulgaristan’dır

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler
nelerdir?

Kafkasya Cephesi, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Hicaz
Cephesi, Kanal Cephesi, Filistin Cephesi, Suriye Cephesi, Irak
Cephesi, Galiçya ve Makedonya Cephesi.

1921 Anayasası’nın özellikleri nelerdir?

Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir, Türk tarihinin en
yumuşak anayasasıdır, Yasama ve yürütme yetkisi mecliste
toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.

‘Kamu Denetçiliği'(Ombudsman) nedir?

Türkiye’nin kamu ile idarenin her türlü eylem,işlem,tutum ve
davranışlarını,insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde,
hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran
ve önerilerde bulunan kurumdur.

jandarma uzman erbaş mülakat soruları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz