MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

0
1904

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 İçin sözel soruları güncel olarak aşağıdan inceleyebilirsiniz. Tüm anlık soru akışı için web sayfamızı takip ediniz.

– Türkçe Örnek Soruları –

1. Bir bilgi yarışmasına katılacak olan Ayşe, Beril, Cemil ve Demir’in iki hafta boyunca günde kaç saat çalıştıkları belirlenmiş ve her birinin çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiştir. Öğrencilerin çalışma sürelerine ilişkin şunlar bilinmektedir:
• Ayşe: Her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynıdır.
• Beril: Haftanın her günü; birinci hafta, ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır.
• Cemil: Çalışma saatleri, birinci hafta gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artmıştır.
• Demir: Her iki haftada da hafta sonları, hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır.
Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisi sözü edilen öğrencilerden herhangi birine ait değildir?

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

2. Nitelik ve nicelik bakımından çok iyi bir okur kitlesine sahip olduğumu düşünüyorum. Beni okuyanlar, gündelik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır. Sıradan değildir onlar; kitap değil, yazar okumayı öğrenmişlerdir. Böyle bir okur kitlesini hak ettiğime inanıyorum çünkü kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metni oluştururken okurun beklentilerini gözetmemek
B) Yapıtı geleceğe taşıyacak unsurlara önem vermemek
C) Herhangi bir sanat anlayışına bağlı olmamak
D) Eseri geçici beğenilere göre oluşturmamak
MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

3. Bugün çiçeklerin, ağaçların yüzü güldü. Benim de… Dört beş aylık ayrılıktan sonra “Merhaba!” dedi yağmur. Sabah kahvaltıda duydum şıpırtıyı. Çayımı kaptığım gibi fırladım balkona. Gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli… Her zamanki gibi
değil yağış. “Hadi, biraz daha!” diyorum içimden. Islattı epey. Beni, bahçeyi… Tozları yıkadı. Şimdi pırıl pırıl her yer.
Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Farklı duyularla ilgili ayrıntılar
B) Mecazlı söyleyiş
C) Karşılaştırma
D) Abartma

4. Edison altmış yedi yaşındayken bütün hayatını adadığı atölyesi yanar. O sırada yanında bulunan oğlu, babasının tepkisinin
ne olacağını merak eder. Edison, oğluna “Anneni çağır, o da bizimle beraber izlesin.” der. Ertesi sabah kahvaltıda ailesini toplar ve “Şu anda bütün hatalarımız yanmış durumda.” der. Edison bu olaydan üç hafta sonra ses kayıt sisteminin çekirdeğini
oluşturan gramofonu icat eder. Bu olay, – – – – insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından manidardır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iyimserliğin
B) alçak gönüllülüğün
C) yardımseverliğin
D) şefkatin

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

Bu metinden Hulûsi Kentmen’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sinema ile şöhret kazandığına
B) Sanatın farklı dallarıyla uğraştığına
C) Sanat hayatına sinema ile başladığına
D) Filmlerinde benzer karakterleri canlandırdığına

6. Gazeteci:
(I) – – – –
Yazar:
Ben İstanbul’un mütevazı bir mahallesinde doğdum. Hayalleri, özlemleri ve umutlarıyla yaşama bağlı insanların bulunduğu bir mahalle… Ne yazık ki buradaki insanlar acılarını, sevinçlerini kimseye duyuramıyorlardı. İşte ben, öykülerimle
onların sesi olmak istedim.
Gazeteci:
(II) – – – –
Yazar:
O kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. Ancak gençliğimizde hem beni hem kuşağımızı etkilemiş bir yazar olan
Rilke’nin “Malte Laurids Brigge’nin Notları” adlı eseri; yaşamı, doğayı, insan ilişkilerini oya gibi işleyen anlatımıyla bende
ayrı bir yere sahiptir.
Bu konuşmada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) (I) Eserlerinizde İstanbul’u anlatmanızın nedeni nedir?
(II) Üslubunuzu belirlerken Rilke’den etkilendiniz mi?
B) (I) Sizi yazmaya teşvik eden olay veya durum ne oldu?
(II) Hayatınıza yön veren bir eser var mıdır?
C) (I) İstanbul’un yoksul bir mahallesinde yaşamanız, yazarlığınızı nasıl etkiledi?
(II) Çok tanınan ama sizi hayal kırıklığına uğratan bir yazar oldu mu?
D) (I) Öykülerinizde karakterleri kurgularken nelere dikkat edersiniz?
(II) Gençliğinizde sizi en çok etkileyen sanatçı kim olmuştu?

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

Bu haritada gösterilen güzergâh aşağıdaki tur programlarından hangisine ait olabilir?

A) Ocak Ayı Tur Programı: Her mevsimi ayrı güzel olan Kapadokya, kışın daha cazip bir hâle bürünür. Bu güzel dönemde
bölgeyi görmek için önce Nevşehir’in merkezindeki tarihî alanlar gezilir. Bu tarihî alanlar gezildikten sonra Uçhisar’dan,
karla kaplı masal diyarı Kapadokya izlenir. Göreme bu masal diyarının sonraki rotasıdır. Onu Ürgüp takip eder. Ürgüp
de güzelliğini gösterdikten sonra sıra Çavuşin ve Zelve’ye gelir.
B) Nisan Ayı Tur Programı: Kapadokya’yı bu ayda gezmek için önce Nevşehir’in merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi’ne gidilir, sonra Uçhisar’a geçilir. Ardından Kavak’ta çay molası verilir. Bundan sonraki duraklar sırasıyla Ortahisar
ve Ürgüp’tür. Ürgüp’ten sonra sizi harika manzarasıyla Göreme karşılar. Göreme’yi gizli güzellikleriyle Çavuşin ve saklı
kent Zelve izler. Tur programı, Kızılırmak sularının hayat verdiği Avanos’ta biter.
C) Ağustos Ayı Tur Programı: Turumuz Nevşehir’de, Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nde başlayıp Kızılırmak üstüne kurulmuş, nefis manzaralı köprüsüyle ünlü Avanos’ta son bulur. Bu iki rota arasında ise sizi bambaşka ve harika mekânlar
bekler. Nevşehir’in ardından Uçhisar gezilir. Sonrasında ise Kavak’a varılır. Kavak’ta verilen kısa bir fotoğraf molasının
ardından sırasıyla Göreme ve Ürgüp gezilir. Çavuşin ve Zelve’ye de gidildikten sonra yolumuz Kızılırmak’a çıkar.
D) Ekim Ayı Tur Programı: Turumuza ik olarak Kızılırmak kıyısındaki Avanos’ta yapacağımız kahvaltıyla başlarız. Çavuşin, diğer bir deyişle gizli güzellik, ikinci durağımızdır. Oradan sonbaharın sararttığı Zelve ve Göreme gezilir. Ürgüp
türküsü eşliğinde Ürgüp’ün güzellikleri de görüldükten sonra Ortahisar’a uğranır. Ardından Kavak… Sonrasında Uçhisar’da nefis bir Kapadokya manzarası izlenir. Güneş batarken Nevşehir il merkezine ulaşılır.

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

8. Rivayete göre önce eau admirable (hayranlık verici su), daha sonra da “eau de Cologne” (Köln suyu) adıyla pazarlanmaya
başlanan kolonya ilk kez 1709 yılında üretilmiştir. İçeriğindeki maddelerin etkisiyle vücuttaki ısıyı çektiği için ferahlatıcı bir
özelliğe sahip olan kolonya, ilk geliştirildiği yıllarda tıbbi amaçla kullanılmıştır. Ağız çalkalamada, yara temizlemede, kas
ve eklem ağrılarının ovulmasında faydalanılmış, keskin kokusu sebebi ile bir ayıltıcı olarak çokça tercih edilmiştir. Osmanlı
topraklarına girişi II. Abdülhamit Dönemi’nin ilk yıllarına rastlayan ve kozmetik ürünü olarak da kullanılan bu parfüm Türk
geleneğinin, türlü şekerlemeler eşliğinde sunulan en gözde ikram ürünlerinden biri olmuştur.
Bu parçada kolonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kullanım alanlarına
B) Türk kültüründeki yerine
C) İçeriğinde neler bulunduğuna
D) Hangi isimlerle anıldığına

9. Aşağıda eski kitap ciltlerinde bulunan bazı bölümler tanımlanmıştır.
Mıklep: Kitabın okunmakta olan yerini belli eden, ucu üçgenimsi, katlanabilir parça.
Şemse: Kitabın ön ve arka kapağında bulunan dairevi süs.
Salbek: Şemsenin iki ucundaki uzantı süs.
Sırt: Formaların (Tek kâğıt tabaka üzerine basılan on altı sayfalık kitap parçası) bağlandığı bölümü örten kısım.
Sertap: Mıklebi kitaba bağlayan ve kitabın ön kısmını muhafaza eden, mıklebe hareket kabiliyeti sağlayan bölüm.
Bu açıklamalara göre,

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

görselinde okla gösterilen alanlara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Mıklep B) Sırt C) Sertap D) Salbek

10. Aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi, ayrı mı yazıldığına karar vermek için
cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin “yer” ve “altı” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yapılar, hem “yerin altı (yer altı)” hem de “gizli ve yasa dışı (yeraltı)” anlamlarını sağlar. Bu kullanımlardan ilki (yer altı), anlamsal açıdan
şeffaflık taşıdığından söz öbeği işlevindedir ve ayrı yazılmalıdır. Ancak anlamsal şeffaflığın bulunmadığı ikinci durumda
sözcük (yeraltı), farklı bir kavramı karşılar hâle geldiği için yeni bir sözcük olarak değerlendirilmeli ve bitişik yazılmalıdır.

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?
A) Kendisine çok iyi bakacağımı, isterse sağ kolum olabileceğini söyledim.
B) Gözlerini açar açmaz, baş ucunda bekleyenlere gülümsemeyi ihmal etmedi.
C) Müzenin kurulmasına önayak olan sanatçılarımıza, katkılarından dolayı minnettarız.
D) Büyük bir maharetle attığı topun kaleye girmesine bıçaksırtı kalmıştı.

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Soruları –

Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler, farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden
Osmanlı ülkesine yayılıyordu.
Verilen bilgide Selanik’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) Çok uluslu yapısına
B) Sınır kenti olmasına
C) Deniz kıyısında bulunmasına
D) Kültürel yönden gelişmişliğine

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) İstanbul Hükûmeti ile halk arasında görüş ayrılığı vardır.
B) Türk halkı vatan topraklarını korumak için teşkilatlanmıştır.
C) Ülkenin kurtuluşu için bağımsızlık anlayışından uzak fikirler vardır.
D) İstanbul Hükûmeti’ne göre milletin istiklalini milletin kararı kurtaracaktır

Sorular kolay öyle değilmi? Bence çok kolay yapabilirsiniz 🙂

3. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde basın-yayın kuruluşlarına ayrı bir ehemmiyet veriyordu. Özellikle halkın Millî
Mücadele etrafında teşkilatlanmasında basın-yayın kuruluşları ayrı bir önem arz ediyordu. Millî Mücadele’ye karşı olan
azınlıklar ve İstanbul Hükûmeti ellerindeki basın gücünü sonuna kadar kullanıyor ve Millî Mücadele’yi yıpratmak için her
türlü yalan haberi Anadolu’nun en ücra kasabalarına kadar ulaştırıyordu. Bu ortamda halkın Millî Mücadele etrafında birleşmesi için doğru haber alması gerekiyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal ilk olarak 14 Eylül 1919’da İrade-i Millîye gazetesinin, 10 Ocak 1920’de Hâkimiyet-i Millîye gazetesinin, 6 Nisan 1920’de ise Halide Edip ve Yunus Nadi ile birlikte Anadolu
Ajansının kurulmasına katkı sağladı. Mustafa Kemal bu girişimleri ile hem milleti ortak düşünceler etrafında birleştirmiş
hem de Millî Mücadele Dönemi’nde alınmış olan bazı kararların millete ulaşmasını sağladı.
Buna göre basın-yayın kuruluşlarının Millî Mücadele’ye katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Millî Mücadele lehine kamuoyu oluşturmuşlardır.
B) Halkın örgütlenmesini sağlamak için çalışmışlardır.
C) Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olmuşlardır.
D) Millî Mücadele’nin haklılığını uluslararası yayınlarla savunmuşlardır.

4. İkinci İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
• O güne kadar Yunanistan’ın arkasında olan İngiltere, tutumunu değiştirmeye başlamış; hemen sonrasında İtilaf
Devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayımlamıştır.
• Fransa, TBMM Hükûmeti’ni fiilen tanımıştır ve hükûmetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır.
• Halkın TBMM Hükûmeti ve ordusuna olan güveni artmış, Millî Mücadele ruhu pekişmiştir.
• İtalya, Anadolu’dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır.
Bu bilgilerden hareketle,
I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır.
II. Yunanistan, barış antlaşması istemek zorunda kalmıştır.
III. TBMM’nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.

5. Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadını, işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri
kurarak ordu, göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kağnı kollarında
cepheye erzak ve cephane taşımıştır.
Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Anadolu’daki azınlıkların haklarını savunmuşlardır.
B) Cephe gerisinde faaliyetlerde bulunmuşlardır.
C) Millî bilincin uyandırılması için çalışmışlardır.
D) İşgallere karşı örgütlenmişlerdir.

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları –

1. Hz. Muhammed’in (sav.) “Sağ elin verdiğini sol el görmesin.” sözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca örtüşür?

A) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.”
(Duhâ suresi, 9-11. ayetler)
B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz…”
(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size
verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…”
(Bakara suresi, 267. ayet)
D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin
için daha hayırlıdır…”
(Bakara suresi, 271. ayet)

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel
2. Mehmet Akif Ersoy,
I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.
II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.
III. Halkalı Baytar Mektebinden birincilikle mezun oldu.
IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzi irade kapsamında değerlendirilmez?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. • “Ey insanlar! Hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefiniz Rabb’inizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.”
(Hadis)
• “Aranızda birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
• “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi davrananınızdır.”
(Hadis)
Bu ayet ve hadislerin tümü aşağıdaki konulardan hangisine örnek oluşturur?
A) Biyolojik yasalar
B) Emek- rızık ilişkisi
C) Ahiret hayatının önemi
D) İslam’ın korunmasını istediği temel ilkeler

Buzdolabının icat edilmediği dönemlerde dağların doruklarından buza dönüşen kar parçaları kesilir ve pazarlarda
satılırmış. Adamın biri bir gün dağlardan bulup getirdiği buzları satmaya çalışmış ancak pek müşteri çıkmamış.
Buz parçaları öğleye doğru erimeye başlayınca endişelenen adam “Sermayesi eriyip giden bu adama acıyın,
merhamet edin; bu fakirden buz alan yok mu?” diye bağırmaya başlamış. O sırada öğrencileriyle oradan geçmekte
olan bir âlim, öğrencilerine dönerek şöyle demiş: “Buzlarını satmaya çalışan adamın sözlerine dikkat edin. Eriyip
giden; aslında sadece buzlar değil, en kıymetli sermayemiz olan zamandır. Zamanın boşu boşuna akıp gitmesine
endişe etmeyen ziyandadır.”
Bu metinde önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımlaşma B) Ömür C) Rızık D) Tevekkül

5. “Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir
yardıma bile engel olurlar.”
(Ma’ûn suresi, 1-7. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu sureden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Yetim hakları korunmalıdır.
B) Fakirlere yardım edilmelidir.
C) Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır.
D) İbadetler sadece Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır.

– İngilizce Örnek Soruları –

1. Alice invites her friends for some activities. Here is some information about the invitation and answers:

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

Which of the following does NOT have an answer in the table above?

A) Which activity is at the weekend?
B) When does Alice want to ride a bike?
C) Who refuses the offer giving a reason?
D) How many people accept the invitation?

2. Tim : I have to stay home to be safe because of COVID-19. Being at home is a bit difficult, so I am trying to do different
things every day. Here are my favourite activities for each day:

Tim – – – -.

A) spends time only with his mum
B) listens to music only once a week
C) studies two different languages
D) does art at the weekend

3. Amy and Pam want to join a cooking course together. They both like preparing different desserts and salads. Both of them
want to spend less than 70$ for the course. Amy is available between 5th and 12th July. Pam has to be at school on 10th
July

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

According to the information above, which of the following should they choose?

A) Course 1 B) Course 2 C) Course 3 D) Course 4

4. Scott : Hello, Scott is speaking. How may I help you?
Tina : Hi! I’d like to book a ticket for a jazz concert.
Scott : Sure. Which one do you prefer, August 21st or August 25th?
Tina : August 25th, please.
Scott : Could I have your name and phone number, please?
Tina : Tina White. My phone number is 48978565. Can I learn when the concert starts?
Scott : It starts at 7 pm and it is 3 hours long. It is at the Woods Centre.
Tina : Thank you.
Scott : You’re welcome. Please get your ticket before the concert.

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

Which information on the ticket is NOT correct according to the conversation above?

A) genre B) time C) date D) place

5. Mary and her friends spend most of their free time on the Net at weekends. Here is some information about what they do
when they are online:
• Mary keeps in touch with her friends on the Net.
• One of them takes an online foreign language course.
• Two of them use the Net for the same purpose.
According to the information above, which of the following is CORRECT?

MEB Mayıs Ayı Örnek Soruları 2020 Sözel

CEVAP ANAHTARLARI

TÜRKÇE
1. C
2. D
3. D
4. A
5. C
6. B
7. B
8. C
9. B
10. A

T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
1. B
2. D
3. D
4. C
5. A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. D
2. A
3. D
4. B
5. C

İNGİLİZCE
1. C
2. D
3. C
4. B
5. D

Orjinal PDF Dökümanı İçin Tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz