Felatun Bey ile Rakım Efendi Sınav Soruları

0
7287

Felatun Bey ile Rakım Efendi Sınav Soruları

felatun bey ile rakım efendi sınav soruları

Kitap Satın Almak İçin Tıklayınız.

Felatun Bey Ile Râkım Efendi – ESER SORUSU ( TEST ) – AHMET MİTHAT EFENDİ
1)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi ” romanının teması nedir?
A)Avrupalılaşmaya çalışmak
B)Doğu özentiliği
C)Yanlış Batılılaşma
D)Batı sevdalılığı
E)Eski zamanlara olan özlem

2)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanınında olaylar hangi dönemde geçmektedir?
A)Servet-i Fünun Dönemi
B)Tanzimat Dönemi
C)Milli Edebiyat Dönemi
D)Divan Edebiyatı Dönemi
E)Fecriati Dönemi

3)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanınında olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede geçmektedir?
A)İstanbul’da bir konakta ve Rakım Efendi’nin oturduğu kenar bir mahallede geçer.
B)Heybeli Ada’da ve yolcu vapurunda geçer.
C)Sarayda ve sarayın hasbahçesinde geçer.
D)Çamlıca tepesinde ve Felatun Bey’nin faytonunda geçer.
E)İzmir’de bir konakta geçer.

4)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Felatun Bey’in babası Mustafa Meraki Efendi karısı öldükten sonra neden tekrardan evlenmemiştir?
A)Kendi başının çaresine bakabileceğini düşündüğü için
B)Kendini iş hayatına vermek istemesi
C)Biraz inzivaya çekilmek istemesi
D)Kendini çocuklarına adamak bilgilerini onlara aktarmak istemesi
E)Elinde iki çocuğu ile kalması ve o dönemin medeni anlayışlılığının bekâr yaşayabilmesine uygun olması

5)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Mustafa Meraki Efendi’nin “Meraki” lakabı nereden gelmektedir?
A)Aşırı meraklı bir insan olmasıve bu sebeple rahatından bile vazgeçmesidir.
B)Eşinden ayrılmış olması ve çok çapkın bir efendi olmasındandır.
C)İşine bağlı biri olmasındandır.
D)Çocuklarına olan düşkünlüğünden dolayısöylenmiştir.
E)Avrupa’ya olan özentiliği yüzündendir.

6)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Felatun Bey’in vurdumduymaz kişiliğinin sebebi nedir?
A)Utangaç ve pısırık bir çocukluk geçirmesidir.
B)Geri kafalı olmasıdır.
C)Küçük yaşta annesinin ölmesi ve babasının onun her isteğini yerine getirmesidir.
D)İnsanlara kendini öyle göstermek istemesidir.
E)Daha ilgi çekici olacağını düşünmesidir.

7)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanınında hangi edebi akımdan etkilenilmiştir?
A)Parnasizm
B)Romantizm
C)Naturalizm
D)Klasisizm
E)Realizm

8)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Rakım Efendi’nin dadısı aldıkları cariyeye niçin“Canan” adını vermiştir?
A)Ona göre bu ismin uğur getiriyor olması
B)Vefat eden annesinin adı olması
C)Onu candan sevsin, ona can yoldaşı olsun diye
D)Çok hoşlandığı bir isim olması
E)Kendi çocuğu olsaydı, ona koymak istediği bir isim olduğu için

9)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Rakım Efendi’nin hevesle kabul ettiği yeni işi nedir?
A)Vergi dairesinde terfi almıştır.
B)İngilizlerin iki kızına Türkçe dersleri vermeye başlamak.
C)Yurtdışına gözcülük görevine çağırılmıştır.
D)Piyano dersleri vermeye başlamıştır.
E)Fransızca öğretmek için teklif almıştır.

10)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Rakım Efendi eve neden piyano hocası tutmuştur?
A)Dadısının piyano çalma hevesi olması.
B)Derse gelen İngiliz kızların öğrenmesini istemesi.
C)Alaturka fikirlerden uzaklaşmak için.
D)Rakım Efendi’nin piyano çalmak istemesi.
E)Canan’ın piyano çalmayı öğrenmek istemesi ve Rakım Efendi’nin Canan’ı dadısız dışarı çıkarmak istememesi.

11)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Canan neden Fransızca öğrenmiştir?
A)Rakım Efendi istediği için öğrenmiştir.
B)Küçüklüğünden beri Fransızca öğrenme hayali olduğu için öğrenmiştir.
C)Dönemin getirdiklerine ayak uydurabilmek için öğrenmiştir.
D)Piyano hocası Yosefino ile anlaşabilmek için öğrenmiştir.
E)Fransızca konuşmak istediği için öğrenmiştir.

12)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından aşçı, Ziklas ailesinin ziyafetinde neden mayonez sosunu kazara dökmüştür?
A)Felatun Bey ile işi pişirdikleri esnada çarptıkları için dökmüştür.
B)Çok sakar bir aşçı olduğu için elinden düşürmüştür.
C)Ziklas ailesi maaşını kıstığı için kasten dökmüştür.
D)Diğer hizmetçilerinden biri dökmüştür, aşçı ise suçu üstüne almıştır.
E)Sosu hazırlamayı unuttuğu için dökülmüş diye yalan söylemiştir.

13)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Canan’a müşteri çıkmasının sebebi nedir?
A)Diğer cariyelere göre okumayı, yazmayı, çalgıyı, dilleri çok çabuk öğrenmesi.
B)Canan’a karşı özel duygular beslemesi.
C)Canan’ın belli bir çevre tarafında ün salması.
D)Bir cariye olarak onu beğenmesi.
E)Canan’ı Rakım’dan ayırmak istemesi.

14)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Ziklas ailesi Mösyö’nün davetine neden çocuklarını götürmedi?
A)Onlara evde kalma cezası verdikleri için.
B)Rakım Efendi ile olan derslerinin bölünmemesi için.
C)Çocuklar davete katılmak istemediği için.
D)Evde yapacak ödevleri olduğu için.
E)Mösyö’nün davetine sadece büyüklerin katılması icap ettiği için.

15)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Yosefino ve Rakım Efendiler Kağıthane’ye neden Çarşamba sabah erkenden gitmek istedi?
A)Öğlene doğru başka işleri olduğu için.
B)Yosefino’nun tek boş saati olduğu için.
C)Mekânın, Rakım ile birlikte dolaşabilecek kadar boş olması için.
D)Gündoğumunu izlemek için.
E)Birlikte daha çok vakit geçirebilmek için.

16)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Canan, neden ağzını arayan Yozefino’ya bir şey söylemez?
A)Yosefino’dan hoşlanmadığı için.
B)Efendi’siyle olan ilişkilerini dadı kalfadan başkasına anlatmanın ayıp olduğunu düşündüğünden.
C)Dadı Kalfa konuşmasnı yasakladığı için.
D)Rakım Efendi’nin böyle şeylerden hoşlanmadığını bildiğinden.
E)Rakım Efendi’yi gerçekten abisi gibi gördüğü için.

17)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Yosefino neden Türklerin her hâlinin Avrupalılardan daha güzel olduğunu düşünüyor?
A)Avrupa’nın çok monoton olduğunu, geç yatıp sadece gece hayatından yararlandıklarını, tabiatın sadece akşam güzelliğinden faydalanıp sabahın güzelliklerinden mahrum olduklarını ve Türklerin daha eğlenceli, misafirperver olduğunu düşündüğü için.
B)Türk mutfağını Avrupa’ınkinden daha çok beğendiği için.
C)Türklerin daha evcimen ve sakin olduğunu düşündüğü için.
D)Türklerin sadece gece hayatı olduğunu geceyi gündüz ettiklerini düşündüğü için.
E)Geçmişinde Avrupa’da hoş şeyler yaşamadığını düşündüğü için.

18)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Felatun Bey ara vermeden neden sürekli kumara devam etmiştir ve zarara uğramıştır?
A)Para kazandığını görmüştür.
B)Metresi Matmazel Polini, kişisel çıkarları için ona oynamaya devam etmesinde ısrar etmiştir.
C)Yapacak başka bir işi olmadığı için devam etmiştir.
D)O kadar çok kazanç sağlamıştır ki gözünü kazanma hırsı bürümüştür.
E)Kaybedecek başka bir şeyinin olmadığını düşünmüştür.

19)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Bay Ziklas neden kızlarının evde kalacaklarını düşünür?
A)Çok müşkülpesent davrandıkları için.
B)Evlenmeyi düşünmedikleri için.
C)Aileleri ile birlikte kalmak istedikleri için.
D)Kafalarını kitaplardan kaldırmayıp Katolik Rahibeleri gibi kocasız kalacaklarını değerlendirdiği için.
E)Evlilik kurumunun onlara saçma gelmesi yüzünden.

20)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Ziklas ailesi Rakım Efendi’nin Canan gibi bir cariyesi olmasına neden bu kadar şaşırmıştır?
A)Rakım Efendi’nin evinde cariye bulundurmasına şaşırmışlardır.
B)Canan’ı hiç beğenmemişlerdir.
C)Canan’ın durumunun -İngilizlerin köle anlayışı- Amerika’da olduğu gibi olmadığı için şaşırmışlardır.
D)Cariyelik anlayışı onlara ters olduğu için şaşırmışlardır.
E)Canan’ı çok beğenmişlerdir.

21)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Can ve Margrit’in Canan’a olan tavırları neden değişmiştir?
A)Kızı beğenmemiş, kötü bulmuşlardır.
B)Canan’ı, onun sahip olduğu özellik, değer ve zenginliklerinden dolayı kıskanmışlardır.
C)Kızın onlara yeteri kadar hizmet etmediğini düşünmüşlerdir.
D)Kızın, Rakım’a yakışmadığını düşünmüşlerdir.
E)Esir olarak yüz lira etmiş olduğu için tavırları değişmiştir.

22)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Rakım Efendi neden Can ve Margrit’le olan dersini terk eylemiştir?
A)Can ona ters davranınca artık ona ihtiyaç kalmadığını düşünmesi ve Canan’ı araştırmaya başlamaları üzerine.
B)Çok önemli bir toplantısına yetişmek zorundadır.
C)Dadı Kalfa’nın fenalaşması üzerine onu hastaneye yetiştirmek zorundadır.
D)Bugün için dersin yeterli olacağını düşünmüştür.
E)Felatun Bey onu eğlenceye çağırmıştır.

23)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Felatun Bey neden Büyükdere’de bir ev kiralamış ve orada yaşamaya başlamıştır?
A)Büyükdere onun için farklı anlamlar taşımaktadır.
B)Madamı orada yaşamak isteğinde bulunmuştur.
C)Hotel’in masrafı ağır gelmeye başlamıştır, karşılayamayacak duruma gelmiştir.
D)Şehir ve eğlence hayatından biraz olsun soyutlanmak istemiştir.
E)Hotel’de yaşamaktan sıkılmıştır, ev ortamının hasretini çekmektedir.

24)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Ziklas ailesinin büyük kızı Can’ın ölümcül hastalığı nedir, neden yataklara düşmüştür?
A)Verem teşhisi konmuştur, doktor bir haftalık ömrünün kaldığını söylemiştir.
B)Zenginlik depresyonuna girmiştir.
C)Artık onun için hayatın bir anlamı kalmamıştır.
D)Hava değişimlerinden ötürü üşütmüş ve hastalığı onu yatağa düşürecek kadar ilerlemiştir.
E)Rakım’a karşı olan hislerine hâkim olamamış ve sevda hastalığına yakalanmıştır.

25)Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey ile Râkım Efendi” romanının kahramanlarından Can, Rakım Efendi’nin o iyileşsin diye yalandan ettiği sevda teklifini neden reddetti?
A)Ona olan hisleri artık eski şehvetini yitirdiği için.
B)Rakım Efendi’nin ona acıdığı için bu teklifi sunduğunu ve aslında Canan’ı sevdiğini bildiği için.
C)Can, babası, Rakım ve doktoru konuşurken onlara kulak misafiri olduğu için.
D)Margrit’in kalbini kırmamak için.
E)Felatun Bey’e karşı kalbinde yeni hisler filizlendiği için.

CEVAP ANAHTARI
1-C 2-B 3-A 4-E 5-A 6-C 7-B 8-C 9-B 10-E 11-D 12-A 13-A 14-B 15-C 16-B 17-A 18-B 19-D 20-C 21-B 22-A 23-C 24-E 25-B

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz