KPSS Tarih Soru Çöz

0
2548

KPSS Tarih Soru Çöz

KPSS Kamu personeli seçme sınavına girecek tüm adaylarımıza soruları.com olarak başarılar dileriz. Tüm sorular güncel olarak sizin için seçilmiş olup gerekli tüm analizler yapılmıştır. Bu KPSS Tarih soruları ile sınavı kazanmamanız için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Günlük sıkı takip ile çalışıp düzenli olursanız yapamayacağınız bir sınav değil. Bazı insanlar Tarih’den korkmakta olup ama bu korku boşunadır ki soruları.com garantisi ile Tarih korkunuzu yenebilirsiniz. Aynı zamanda KPSS Tarih bölümüne ek olarak çeşitli strateji oyunlarıda oynamanızı öneriyoruz bunlardan birkaçı Age of Empires serisi ve Rise of Nations serisidir. Bu oyunlar sizin KPSS sınavını kazanmanızda ekstra yardımcı olacaktır. KPSS Tarih sorularını aşağıdan çözebilirsiniz.

Türkler, tarih boyunca boylar halinde Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Yapılan bu göçlerde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Hayvanlarına su ve otlak aramaları
B) Orta Asya’nın ikliminde meydana gelen değişmeler
C) Ticaret yapabilecekleri koloniler kurmak istemeleri
D) Çin’in baskıları ve entrikaları
E) Türk toplulukları arasındaki mücadeleler

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Orta Asya’dan bütün Türk toplumlarını birleştirerek, tarihte bilinen en eski Türk devletini kuran ünlü hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman
B) Bilge Kağan
C) Bumin Han
D) Atilla
E) Mete Han

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


Avrupa’da önemli sonuçlar meydana getiren Kavimler Göçü’ne aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi neden olmuştur?
A) Hunlar
B) Kumanlar
C) Macarlar
D) Osmanlılar
E) Bulgarlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


IV. yüzyıl sonlarına doğru meydana gelen Kavimler Göçü, aşağıda yazılı olan olaylardan hangisine etki etmemiştir?
A) Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması
B) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı
C) Bugünkü Avrupa toplumlarının oluşması
D) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
E) Avrupa Hun Devletinin yıkılması

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden birçoğunun yıkılmasında Çin’in yaptığı hangi çalışmalar etkili olmuştur?
A) Çin’in askeri çalışmaları
B) İpek Yolunu ele geçirmesi
C) Çin Setti’ni yaptırması
D) Türk Hanedanlarını entrikalarla birbirine düşürmüsi
E) Türk toplulukları arasındaki mücadelelerden faydalanması

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Eski Türk devletlerinin ekonomik faaliyetlerinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarım
B) Hayvancılık
C) Kara ticareti
D) Deniz ticareti
E) Madencilik

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Avrupa’da ancak, Fransa İhtilali sonunda ortaya çıkan “Ulus olma bilinci” Türklerde hangi devlet zamanında ortaya çıkmıştır?
A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Büyük Hunlar
E) Uygurlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


Soru 8
İslamyet önces Türk devletlernde yazılı kanunlara rastlanmamakla brlkte, hakanın dah uymak zorunda olduğu kurallara verlen sm
aşağıdaklerden hangsdr?
A) Btkç
B) Toygun
C) Töre
D) Otağ
E) Yarguc

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Türk devletler çnde kendlerne at alfabeler kullanmış olan devletler aşağıdaklerden hanglerdr?
A) Asya Hunları – Uygurlar
B) Göktürkler – Uygurlar
C) Avrupa Hunları – Göktürkler
D) Avarlar – Selçuklular
E) Asya Hunları – Avarlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


Orta Asya’da kurulan Türk devletlernn kısa zamanda yıkılmasında, aşağıdaklerden hangsnn en fazla etks olduğu söyleneblr?
A) Göçebe yaşam
B) Profesyonel ordu olmayışı
C) Ordu- Mllet anlayışı
D) Yönetmde hanedan üyelernn hakkı olması
E) Sınırlardan gelen Çn saldırıları

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


İran Edebyatının ünlü şar Frdevsî’nn Şehname adlı esernde Alp Er Tunga’dan bahsedlrken ona verdğ sm aşağıdaklerden
hangsdr ?
A) Efrasyab
B) Voynuk Serasker
C) Vezr
D) Mazlum
E) Büyük Komutan

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


Aral Gölü yakınlarındak Amuderya Deltası çnde yaşayan ve tarh kaynaklara göre balıkçılık le uğraşan Orta Asya kültür merkez
aşağıdaklerden hangsdr?
A) Anav
B) Keltemnar
C) Afanasyevo
D) Tagar
E) Karasuk

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


KPSS Tarih Soru Çöz
Dünyanın lk kadın hükümdarı Tomrs Hatun’un hükümdarlığını yaptığı topluluk aşağıdaklerden hangsdr?
A) Büyük Hun Devlet
B) Kutluk Devlet
C) Sakalar (İsktler)
D) Avrupa Hun Devlet
E) Uygurlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


İslam Önces Türk topluluklarında mezarlara verlen sm aşağıdaklerden hangsdr?
A) Balbal
B) Kurgan
C) Yuğ
D) Tamguc
E) Şad

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


Aşağıdak Türk devletlernden hangsnn İslamyet’n Orta Asya’ya yayılmasını gecktrdğ söyleneblr?
A) Uygurlar
B) Göktürkler
C) Macarlar
D) Türgşler
E) Eyyübler

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


İslamyet’ten öncek Türk devletlernde devlet sorunlarının ve şlernn görüşülerek karara bağlandığı mecls aşağıdaklerden hangsdr?
A) Toygun
B) Btkç
C) Yabgu
D) Toy
E) Kurgan

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Türk-İslam devletlernde ölülern başına dklen taşa verlen sm aşağıdaklerden hangsdr?
A) Kurgan
B) Uçmağ
C) Balbal
D) Tamu
E) Yuğ

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Türk tarhnde İstanbul’u lk kez kuşatan ve Avrupalılar tarafından “Juan Juan” olarak smlendrlen Türk devlet aşağıdaklerden
hangsdr?
A) Peçenekler
B) Hunlar
C) Macarlar
D) Avarlar
E) Hazarlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Anadoluya sefer düzenleyen lk Türk devlet aşağıdaklerden hangsdr?
A) Hunlar
B) Avarlar
C) Göktürkler
D) İsktler
E) Karahanlılar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


Aşağıdak devletlerden hang ks, adını kurulduğu coğrafyadan almaktadır?
A) Gazneller – Harzemşahlar
B) Karahanlılar – B. Selçuklu
C) Memlüklüler – Eyyübler
D) İsktler – Harzemşahlar
E) Karahanlılar – Anadolu Selçuklular

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]

kpss tarih soru çöz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz