KPSS Tarih Testi

0
1443

KPSS Tarih Testi

KPSS Tarih Testi aşağıdan çözebilirsiniz. Sınava girecek tüm adaylarımıza soruları.com ekibi olarak başarılar dileriz.

Aşağıdaklerden hangs İslamyet önces Türk Devletlernde yönetimle ilgili bir kavram değildir?
A) Buyruk
B) Ayguc
C) Tgn
D) Şad
E) Tamu

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


İslamiyet öncesi Türk tarihinde en küçük sosyal brm aşağıdaklerden hanigisidir?
A) Boy
B) Budun
C) Urug
D) Oğuş
E) il

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Çin Seddi hang Türk devletne karşı yapılmıştır?
A) Göktürkler
B) Uygurlar
C) Asya Hun devlet
D) Akhunlar
E) Karluklar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


İslamyet önces Türk Devletlerne at öneml destan devlet eşleştrmelernden hangs yanlıştır?
A) Oğuz Kağan Destanı – Asya Hunları
B) Bozkurt Destanları – Göktürkler
C) Göç Destanları – Uygurlar
D) Türeyiş – Kırgızlar
E) Şu Destanları – Sakalar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Anadolu’dak lk yazılı eserler aşağıdaklerden hangsdr?
A) Beşbalık Yazıtları
B) Yazılıkaya
C) Orhun Ktabeler
D) Kültepe Tabletler
E) İvrz Tabletler

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


İstanbul’u kuşatan ilk Türk devlet aşağıdaklerden hangidir?
A) Bulgarlar
B) Avarlar
C) Selçuklular
D) Osmanlılar
E) Macarlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


Matbaayı kullanan lk Türk topluluğu aşağıdaklerde hangsdr?
A) Göktürkler
B) Kutluk
C) Uygurlar
D) Kırgızlar
E) Çğller

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Aşağıdaklerden hangs İslamyet öncesi Türkler’de görülen dinlerden biri değildir ?
A) Totemzm
B) Zerdüşlük
C) Musevlk
D) Budzm
E) Manhezim

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


VI. yüzyılda Orta Asya’dan Balkanlara geçerek Orta Avrupa’da Bayan Han önderlğnde br devlet kuran ve 626’da Sasanlerle anlaşarak
İstanbul’u kuşatan Türk kavm aşağıdaklerden hangsdr?
A) Kıpçaklar
B) Bulgarlar
C) Oğuzlar
D) Avarlar
E) Hunlar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


744-840 yılları arasında hüküm süren, başkentler Ötüken olan, hükümdarları arasında Kutluk Blge Kül Kağan, Moyen-Çur, Bögü Kağan
bulunan ve kültürel faalyetler açısından zengn Türk devlet aşağıdaklerden hangsdr?
A) Hun
B) Göktürk
C) Uygur
D) Batı Hun
E) Avar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Aşağıdaklerden hangs tarh boyunca Türk adına verlen anlamlardan br değldr?
A) Güç, kuvvet
B) Olgunluk
C) Mğfer
D) Gürz
E) Törel, nzam sahb

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Aşağıdaklerden hangs, Türklerdek ölümle lgl söylem ve uygulamalardan br değldr?
A) Kurgan
B) Yuğ
C) Balbal
D) Toy
E) Tamu

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Aşağıdak Türk topluluklarından hangs, Avrupa topraklarına göç etmemştr?
A) Kırgızlar
B) Sabrler
C) Oğuzlar
D) Peçenekler
E) Kıpçaklar

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


Aşağıdak destanlardan hangs Kırgızlara attr?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Manas Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Aşağıdaklerden hangs, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarına at lk yerel kültürlerden br değldr?
A) Anav
B) Altay
C) Karasuk
D) Avar
E) Andronova

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: D
[/bg_collapse]


Devlet yapısında ve askerî alanda yaptığı düzenlemeler sonrak Türk devletlerne örnek olan ve Oğuz Destanı’ndak Oğuz Han’la
özdeşleştrlen Hun hükümdarı aşağıdaklerden hangsdr?
A) Teoman
B) Mete
C) Attla
D) Bumn
E) Kül Tgn

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: B
[/bg_collapse]


Türk topluluklarından br olan Peçeneklerle lgl olarak aşağıda verlen blglerden hangs doğrudur?
A) Bzans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek Malazgrt Savaşı’nın kazanılmasında etkl olmuşlardır.
B) Eyyub ve Memlûk ordusunda görev almışlardır.
C) Issık Gölü cvarında Asya Hun Devlet’ne bağlı olarak yaşamışlardır.
D) En uzun destan olarak blnen Manas Destanı, halk edebyatlarının göstergesdr.
E) Emev ordularına karşı mücadele ederek Orta Asya’nın Arapların elne geçmesne engel olmuşlardır.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


Uygurlar alfabelern oluştururken,
I. Arap,
II. Latn,
III. Soğd
alfabelernn hanglernden etklenmştr?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]


Aşağıdaklerden hangs Karluklar çn söylenemez?
A) Ural Dağları çevresnde yaşadılar.
B) Cengz Han’a taat eden Müslüman Türk topluluklarındandırlar.
C) Talas Savaşı’nda Çnllere karşı Müslümanların yanında yer aldılar.
D) II. Göktürk Devlet’nn yıkılmasında etkl oldular.
E) Türgşlern syas varlıklarına son verdler.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: A
[/bg_collapse]


“Kafirlerin Çekici” olarak adlandırılan Türk hükümdarı aşağıdaklerden hangsidir?
A) Attla
B) Metehan
C) Gaznel Mahmut
D) Sultan Baybars
E) Selahattn Eyyub

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Doğru Cevabı Göster” collapse_text=”Doğru Cevabı Gizle” ]
DOĞRU CEVAP: C
[/bg_collapse]

kpss tarih testi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz